Kansalaiset, olen tehnyt päätöksen NATO-kannastani. Pitkään asiaa harkittuani olen tullut siihen tulokseen, että NATO-jäsenyys, on järkevin turvallisuuspoliittinen ratkaisu Suomelle. Asiaa puoltavat niin puolustuspoliittiset kuin taloudelliset syyt.

On selvää, ettei eduskunta tule nostamaan puolustusbudjettia sellaiselle tasolle, että Suomi yksin kykenisi ylläpitämään uskottavaa puolustuskykyä lähitulevaisuudessa, sillä asevoimat teknistyvät ja puolustusmateriaalin hinta kasvaa koko ajan.

Yhteiskunta on nykyään paljon haavoittuvaisempi kuin toisen maailmansodan aikaan. Ilmasodankäynti on nykyään sodankäynnin merkittävin osa. Ilmavoimiemme konemäärä on pieni ja niissä käytettävien ilmasta-ilmaan ohjusten varastot varsin rajalliset. Koska ilmavoimamme ovat jo nyt NATO-yhteensopivat, mahdollistaisi NATO-jäsenyys koneiden ja ohjusten vastaanoton kriisitilanteessa. Todennäköisesti saisimme myös suoraa tukea muiden NATO-maiden ilmavoimilta. Kannattaa muistaa, että edellisessäkin sodassa itsenäisyytemme pelastuksessa suuri kiitos kuuluu Luftwaffelle.

Jos haluat rauhaa, varaudu sotaan. Uskottavalla puolustuskyvyllä on sotaa ennaltaehkäisevä vaikutus. Pienen valtion rahkeet eivät nykymaailmassakaan riitä uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseen yksinään, varsinkin jos sen naapurissa on arvaamaton nouseva suurvalta.

LISÄYS 16.01.2007:
Olli Kivisen 48 sivuinen kirja Nato ilman tunteilua (pdf 222 kB) on tiivis tietopaketti NATOsta ja NATO-jäsenyyden merkityksestä Suomelle.

LISÄYS 24.04.2007:
Hyviä uutisia: NATO-keskustelu voi tulevaisuudessa olla muutakin kuin hyssyttelyä. HS uutisoi, että seuraavassa puolustusselonteossa tehdään mahdollisesti selvitys liittoutumisen vaikutuksista.