Saako uivalla hirvellä ratsastaa?

Hirvi on riistaeläin, joten katsotaanpas mitä sanoo metsästyslaki.

Metsästyslaki 36 §

"Riistaeläimiä ei saa häiritä niiden ollessa sellaisella alueella, jolla asianomaisella ei ole kyseisen riistaeläimen metsästämiseen metsästysoikeutta tai metsästyslupaa."


Metsästyslaki 74 §

"Metsästysrikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta
[...]
4) häiritsee riistaeläintä vastoin 36 §:n kieltoa,"

Hirvellä ei siis saa ratsastaa.

Lisäys 10.07.2009:
Paikallisen poliisin mielestä mitään rikosta ei ole tapahtunut.