Ruotsin hallituksen selvitysmies esittää humorististen mainosten kieltämistä. Hän toivoo, että maahan perustettaisiin myös uusi valvontaviranomaisen virka.

Oikeustieteen professori Eva-Maria Svensson pitää tärkeänä, että asiasta säädettäisiin laki. Hänen mielestään suositukset eivät ratkaise ongelmaa.

Svensson esittelee selvityksensä iltapäivällä. Siinä käsitellään laajasti lainsäädäntöä ja sukupuolten tasa-arvoa.

Antin Tarinatalon tavalisesti epäluotettavalta taholta saamien tietojen mukaan, Svensson pitää erityisen tärkeänä, että kaikenlainen vitsailu miesten ja naisten eroista kitketään TV-mainoksista. "Det är inte kiva at ha humor i reklamer eftersom jag har inte huumorintaju"