Meille on aina kerrottu, että ennakkoluulot eräitä maahanmuuttajaryhmiä kohtaan johtuvat siitä, että ei olla riittävästi tekemisissä näitä ryhmiä edustavien henkilöjen kanssa. Ennakoluulot poistuvat kunhan vaan kohdataan vieraan kulttuurin edustajat rohkeasti. Mistä sitten johtuu tämä:

Helsingin asuntoasiainosaston osastopäällikön Mikko Luukkosen mukaan maahanmuuttajakeskittymiä syntyy siksi, että kaupungin vuokra-asuntoja vapautuu useimmiten alueilta, joilta kantaväestö hakeutuu pois. Kun viidennes vuokratalon asukkaista on maahanmuuttajia, valtaväestö alkaa pakata muuttolaatikoita.

Kohtaamisteoria ei siis toimi. Se johtuu varmaan siitä, että rasismi on niin syvällä suomalaisessa kansanluonteessa.