HS:

Ikääntyvät maahanmuuttajat asettavat vanhustenhuollon koetukselle lähitulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden pitää huomioida maahanmuuttajien erityistarpeet, sanovat asiantuntijat.

Pahimmassa tapauksessa kriisialueelta paennut kielitaidoton vanhus syrjäytyy, dementoituu ja kärsii sotatraumoista. Jotta epäonnistumisilta vältytään, kotouttamistyöhön tarvitaan lisää rahaa, vaatii maahanmuuttoasiain koordinaattori Anu Wikman-Immonen Kuntaliitosta.

"Saamamme palautteen mukaan maahanmuuttajaan menee [terveydenhuollossa] puolitoista tai kaksi kertaa enemmän palveluaikaa kuin kantaväestöön kuuluvaan. Se on kustannuskysymys."

Työperäisen maahanmuuton lisämistä ja joskus jopa turvapaikanhakijoiden haalimista perustellaan usein juuri sillä "kuka pyhkii perseesi kun olet vanha" -argumentilla, joten ratkaisuksi tähän on tietenkin maahanmuuton lisääminen että saadaan hoitajia myös ikääntyville maahanmuuttajille. Ongelma ratkaistu.

Tehokas terveydenhuolto voi myös näyttäytyä ulkopuoliselle persoonattomana ja suorituskeskeisenä. Vanhustyön keskusliiton suunnittelija Hilkka Linderborgin mukaan maahanmuuttajat toivovat yksilöllistä palvelua.

Mutta se on sentään hyvä, että kantaväestö ei koe sitä persoonattomaksi ja suorituskeskeiseksi. Ajatelkaa jos suomalaisetkin vanhukset haluaisivat yksilöllistä palvelua.