Mirja-Tytti Talib ja Päivi Lipponen ovat huomanneet että monikulttuurisuuden tarjoama rikkaus ei aina realisoidukaan loistaviksi oppimistuloksiksi. Syypäiksi löydetään opettajat, jotka pohtivat monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä vahvasti oman kulttuurinsa näkökulmasta ja saattavat jopa erehtyä pitämään omaa suomalaista kulttuuria parempana kuin vierasta. Kannattaa lukea myös ko. jutun kommentit.