Helsingin Sanomat 23.08.2011:

Laulujen sisältämä nationalismi otettava puheeksi kouluissa

Helsingin Sanomissa on keskusteltu kouluissa esiintyvästä vihapuheesta, jolle on tyypillistä kielteinen suhtautuminen maahanmuuttajiin, etnisiin vähemmistöihin ja ihmisten erilaisuuteen.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt aikuisten lapsille tuottaman opetusmateriaalin kriittinen tarkastelu. Opetusmateriaaleissa saattaa nimittäin olla vihapuhetta läheisesti muistuttavia piirteitä. Vihapuheen kannalta kiinnostavia ovat esimerkiksi alakoulujen musiikin oppikirjasarjat ja niihin sisältyvät itsenäisyyspäivän viettoon liittyvät nationalistiset laulut.

"Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen", todetaan peruskoulun opetussuunnitelmassa. Näiden arvojen tulisi toteutua musiikinopetuksessakin.

Suomalaisuus on alakoulujen musiikinkirjoissa ensisijaisesti miehiin liittyvä asia. Maamme-laulussa Suomi on "maa kallis isien". Siniristilipussa "Isät, veljet verellään, vihki sinut viiriksi vapaan maan. Ilomiellä sun jäljessäs käymme tein isäin astumaan." Kansallisuuden ja maskuliinisuuden sidos säilyy vahvana myös uudemmissa lauluissa. Vuodelta 1999 olevassa laulussa Nostetaan lippu salkoon todetaan maamme varttuneen "isoisän ikään".

Kasvatustieteilijä Sirpa Lappalainen on esittänyt, että suomalaisen heteroseksuaalisen maskuliinisuuden tärkeä rakennusosa on valmius puolustaa fyysistä kansallista tilaa. Musiikin oppikirjojen nationalistiset laulut ovat mukana kasvattamassa pieniä poikia tähän tehtävään.

Musiikin alakoulujen oppikirjoihin sisältyvät myös Suomen maakuntalaulut. Nämä laulut esittävät kunkin maakunnan ihmiset ahkerina puurtajina, jotka selviävät vastuksista. Lauluista välittyy vahva yhteisöllisyys oman maakunnan sisällä, mutta muita kohtaan yhteisö on ankara, jopa väkivaltainen: "Ja urheasti kestäneet, on miehet taiston tulta, maan eestä henkens' antaneet ja peittänyt tää multa" (Keski-Pohjanmaa).

Suomalaisuuden esittäminen maskuliinisena ja sen kytkeminen väkivaltaan ei edistä peruskoulun opetussuunnitelman toteutumista. Lauluohjelmistojen sensurointi ei ole ratkaisu ongelmiin. Askel peruskoulun arvopohjan toteutumiseen olisi, että musiikin oppikirjoissa ja oppitunneilla nostettaisiin nationalismin, sukupuolen ja väkivallan teemoja esille ja käsiteltäisiin niitä kriittisesti oppilaiden kanssa. Tällaisenaan oppikirjasarjat eivät tarjoa välineitä kulttuurien kohtaamiseen liittyvien eettisten kysymysten käsittelemiseen.

Taru Leppänen
filosofian tohtori, dosentti
sukupuolentutkimus
Turun yliopisto

Niin, peruskoulun arvopohjaan kuuluu monikulttuurisuuden hyväksyminen. Lapsille täytyy opettaa, että kaikki kulttuurit ovat ihan yhtä hyviä. Paitsi tietysti suomalainen kulttuuri, joka on ihan junttia. Täällä maakuntalauluissakin ollaan maskuliinisia ja sotaisia. Toista se ihanissa lämpimien maiden kulttuureissa, joissa lauletaan tasa-arvosta ja rauhasta.