HS uutisoi EU:n uudesta kalastuksenvalvontahankkeesta:

EU tehostaa kalastuspolitiikan valvontaa. Valmisteilla olevassa uudessa asetuksessa esitetään myös vapaa-ajankalastuksen saattamista ilmoitusmenettelyn piiriin.

Vapaa-ajan kalastajienkin pitää alkaa ilmoittaa viranomaisille saaliit, joiden määrä nousee yli 15 kilon.

Uutisesta ei selviä tarkoittaako tuo 15 kg koko kauden saalista vai kertareissua. Oli miten oli, joka tapauksessa tuntuu varsin turhalta byrokratian lisäämiseltä taas kerran.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelän mukaan asetusta jyrkästi.

"Näemme sen niin sanottuna järjettömänä hankkeena. Virkistyskalastuksen rajoittaminen Suomessa asetuksen tavalla ei ole tarpeellista minkään kalalajin osalta."

"Tilanteessa, jolloin EU:lla on ylikapasiteettia ammattikalastuslaivoissa, katsotaan että vapaa-ajan kalastus olisi se, mistä asiaa ryhdytään ratkaisemaan", ihmettelee Mäkelä.

Niinpä.

Lisäys 06.02.2009:
Ei se nyt sitten mennytkään ihan niin kun pelättiin. YLE tietää kertoa näin:

EU:n vapaa-ajankalastajille suunnittelema ilmoitusvelvollisuus yli 15 kilon saaliista on ymmärretty väärin, sanoo Kainuun TE-keskuksen kalataloustarkastaja Kalle Torvinen. Hänen mukaansa suunnitelma koskee merialueen ammattikalastajia, jotka ovat saaliskiintiön täytyttyä jatkaneet kalastusta vapaa-ajankalastajina.

Ilmoitusvelvollisuus koskisi vain kalalajeja, joilla on EU:ssa kannanhoitosuunnitelma. Nykyisin suunnitelmat on tehty muun muassa turskille ja ankeriaille. Tulevaisuudessa suunnitelmia voidaan tehdä myös muille harvinaisille lajeille, Torvinen kertoo. Hän korostaa, ettei EU suunnittele ilmoitusvelvollisuutta virkistyskalastajille, etenkään sisävesillä.

Hyvä näin.