Hulvaton "dokumentti" pienoisjunaonnettomuuksista.